Brukervisning - Norgesvel

Gunn Jorunn Sørum

Gunn Jorunn Sørum arbeider i Norsk Landbrukssamvirke som prosjektleder i Landbruk Arena. Hun ble valgt inn som 1. vara i 2018.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739