Brukervisning - Norgesvel

Helene Lie

Helene ble ansatt i mai 2017 som seniorrådgiver i internasjonal avdeling. Helene har mye erfaring i å jobbe med verdikjedeutvikling og sosialt entreprenørskap internasjonalt og i Norge. Hun har tilbragt mye tid i felt i ulike afrikanske land som Tanzania og Sør-Afrika, men også jobbet i mellom-Amerika (Nicaragua). Der har hun jobbet med småbønders tilgang til markeder, samvirkeorganisering, kvinner og likestilling, oppstart av sosiale bedrifter, og ulike utdanningsprogrammer innen utviklingsstudier og sosialt entreprenørskap.  

Helene har en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, master i entreprenørskap og innovasjon, og en doktorgrad med fokus på inkluderende verdikjedeutvikling innen småskala meieri i Tanzania og Nicaragua fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Mitt Norges Vel

Jeg ønsket å jobbe et sted hvor entreprenørskap og innovasjon står i sentrum får å nå sosiale, miljømessige og økonomiske mål. Norges Vel sine prosjekter med fokus på å utvikle og styrke ulike næringer, produkter, og bærekraftige forretningsmodeller gjør nettopp dette ved at de bidrar til økte inntekter, nye jobber, likestilling og bedre framtidsutsikter for lokalsamfunn.

Jeg er veldig glad for å kunne bidra i dette arbeidet ved å jobbe med pågående og nye prosjekter. Det er også givende å jobbe med åpne og hyggelige kollegaer med høy faglig kompetanse og lang erfaring i å jobbe med prosjekter i ulike deler av verden. 

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739