Brukervisning - Norgesvel

Jorunn Tønnesen

Jorunn begynte i Norges Vel i 2008 som koordinator for prosjekter på Vest-Balkan. Hun er kontaktperson og koordinator for prosjekter og utlysninger under EØS-midlene/Norway grants, samt prosjektleder for ulike internasjonale prosjekter der fornybar energi, lokal produktutvikling og bærekraftig næringsutvikling står sentralt. Hun er også koordinator og prosjektleder i nasjonale prosjekter der integrering, arbeidstrening og etablereropplæring står sentralt. 
Jorunn er Cand. Polit fra UiO med hovedvekt på internasjonal politikk. Etter nesten 10 år i offentlig sektor (UDI og Kommunal- og Regional departementet) startet hun i et dialog- og forsoningsprosjekt på Balkan før hun begynte i Norges Vel der lokal næringsutvikling står sentralt. 

Mitt Norges Vel

Arbeidet i Norges Vel gjør det mulig å koble viktige verdier som miljø, bærekraft og lokale ressurser til tanken og målet om å skape arbeidsplasser og bidra til bedre økonomi for de involverte. Kollegaer og partnere med ulik fagbakgrunn, kulturell variasjon og bred kompetanse gjør at det alltid er mye å lære og der samarbeid er den riktige og viktige veien inn i fremtiden.

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739