Brukervisning - Norgesvel

Kari Clausen

Kari har jobbet i Norges Vel siden 2006 og leder Norges Vels arbeid med næringsutvikling i Norge. Dette omfatter et bredt spekter av prosjekter med fokus på å bidra til livskraftige lokalsamfunn gjennom lokal næringsutvikling. Hun har bred ledererfaring fra ledelse av næringsmiddelforskning og rådgivning innen næringsmiddelsektoren nasjonalt og internasjonalt samt ulike strategiske allianser innen næringsmiddelforskning. 

Hun har også bakgrunn fra rådgiving og prosjektledelse samt fartstid fra tidligere Distriktenes Utbyggingsfond samt styreerfaring fra en rekke ulike selskaper.
Av utdannelse er Kari Cand. Agric., Næringsmiddelfag fra NMBU med tilleggsutdannelse innen ledelse og styrearbeid.

Mitt Norges Vel

Norges Vel jobber midt i kjernen av viktige områder for å bidra til en bærekraftig, grønn omstilling i Norge. Det er meningsfylt å hver dag jobbe med og lede kompetente medarbeidere som tror på at de kan skape en forskjell gjennom sitt arbeid. Gjennom spennende prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye lokale arbeidsplasser er vi med på å fortsette det gode arbeidet Norges Vel har gjort siden starten.

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739