Brukervisning - Norgesvel

Karl Olaf Jørgensen

Karl Olaf Jørgensen har til daglig engasjementer innen fiskeoppdrett. Han ble valgt inn i direksjonen i 2013.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739