Brukervisning - Norgesvel

Lill-Ann Gundersen

Lill-Ann har jobbet i Norges Vel siden 2007 som seniorrådgiver. Hun har 30 års erfaring fra arbeid i matsektoren. Hovedfokus er, og har vært på utvikling av aktører langs hele verdikjeden fra produksjon til marked. Hun har ledet store prosjekter med mange delaktiviteter, hvor kopling til FoU-miljøer og andre kompetansemiljøer har vært en av suksesskriteriene for å lykkes. En av hennes store styrker er å sikre god forankring og forventningsavklaring hos kunde i forkant av et prosjekt. 

Lill-Ann kombinerer sin forståelse for utfordringer og muligheter med lang erfaring innen prosess- og prosjektledelse, og legger spesielt vekt på at alle prosesser skal være brukerstyrte og gi merverdi på bunnlinjen hos den enkelte bedrift. Dette bidrar til stor grad av måloppnåelse sammen med kunder.

Mitt Norges Vel

Samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling har vært viktig for Norges Vel siden etableringen i 1809. Det er like aktuelt i dag, og passer godt inn i mine egne arbeidsmetoder. Jeg trives i en jobb hvor ingen dag er lik. En jobb hvor jeg kan jobbe målretta sammen med kunder og gode kollegaer for å løse problemstillinger og skape resultater til det beste for Norges Vels kunder og i tråd med vårt gode formål; livskraftige lokalsamfunn. 

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739