Brukervisning - Norgesvel

Mats Olsen

Mats arbeider med entreprenørskap og forretningsutvikling i Norges Vel. Han bidrar blant annet med å drifte etablerertjenestene i Follo og Østfold. I tillegg arbeider han med rådgivning knyttet til ny virksomhet på gårdsbruk, særlig innenfor mat og reiseliv. Han  har også ansvaret for lokalmatnettverket Regional Matkultur Oslofjord. 

Mats har en cand.mag. grad innenfor samfunnsplanlegging fra Høgskolen på Lillehammer, men har i snart 20 år arbeidet med finansiering og etablering av norsk næringsliv. Han har særlig arbeidet mot personer som er helt i startfasen med etablering av egen bedrift. Han har erfaring med en rekke ulike bransjer.

Mitt Norges Vel

For meg er Norges Vel en spennende organisasjon å jobbe i. Kollegaene er en flott gjeng som deler de samme gode verdiene om bærekraft, respekt og bidra til det beste for lokalsamfunnene vi jobber i. I og med at vi både jobber nasjonalt og internasjonalt opplever man mye og treffer mange hyggelige mennesker.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739