Brukervisning - Norgesvel

Reinaart Pretorius

Reinaart ble ansatt som seniorrådgiver for internasjonalt arbeid i Norges Vel i 2010. Han var daglig leder i Norges Vel Consult AS fra 2012 til mars 2016, da han overtok som utenlandssjef i Norges Vel. Han har over 15 års erfaring innen internasjonal handel og markedskoblinger mellom afrikanske produsenter og norske markeder, og hans kompetanse dekker en stor bredde innen fagområdet.

Han har en bachelor i økonomi fra Stellenbosch University i Sør Afrika fra 1996. Har også tidligere eid og drevet et importselskap som leverte mat- og drikkevarer fra Sør Afrika til matkjeder i Skandinavia.

Mitt Norges Vel

I Norges Vel arbeider vi med svært varierte oppgaver, noe som gjør at mine arbeidsdager ofte blir spennende og annerledes enn det som var planlagt. Vi er en organisasjon som klarer å tilpasse oss til dagens behov, samtidig som vi beholder vårt kjernefokus og -kompetanse som er rettet mot å bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Det kreative arbeidet sammen med løsningsorienterte kolleger er noe jeg liker svært godt. Meningsfulle prosjekter gir meg motivasjon til å bidra til å skape gode resultater, ikke bare på bunnlinjen til Norges Vel, men også i vårt ideelle arbeid med samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. 

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739