Brukervisning - Norgesvel

Turi-Britt Kuepers

Turi-Britt kom til Norges Vel høsten 2017, og jobber som seniorrådgiver med ansvarsområder innen mat og kultur. Hennes arbeidsområder er næringsutvikling innen landbruk og marin sektor, med fokus på lokal mat, opplevelser og utvikling i hele verdikjeden fra jord og sjø til markedsføring og kommersialisering. Videre er Turi-Britt engasjert i Norges Vel sin satsning innen integreringstiltak med mat- og ernæringsfaglig kompetanse.          

Turi-Britt har lang erfaring med utvikling av prosjekt- og forretningsvirksomhet, internasjonalisering, salg og markedsføring. Hun har i mange år arbeidet med rådgivning inn mot landbruksbaserte matprodukter. Hun er utdannet Diplomeksportøkonom, har en Bachelor i ernæring og eksamen i merkevarebygging fra NHH.

Mitt Norges Vel

Det er veldig givende å jobbe i Norges Vel, som jobber aktivt med å utvikle lokale verdikjeder og bærekraftige produkter fra landbruk og marin sektor. Jeg liker å jobbe med hele verdikjeden i utviklingen av produkter og tjenester, og synes satsningen på lokal mat og opplevelsesbaserte matprodukter i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv er veldig spennende.  

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739