Asbjørn Stavland har vært seniorrådgiver i Norges Vel siden 2006. Han har lang arbeidserfaring med bedriftsnettverk og har vært prosjektleder i forskjellige utviklings- og næringslivsprosjekter innenfor marin sektor og kulturarv.

Han er agronom, adjunkt med opprykk der historie, fiskerifag og akvatisk økologi inngår i utdanningen. Han er bedriftsøkonom fra BI og har en MBA i økologisk økonomi utdannelse fra Nord Universitet. Han har arbeidserfaring fra daglig ledelse i offentlige og private virksomheter, prosjektledelse, undervisningserfaring og vært selvstendig næringsdrivende.

Mitt Norges Vel

Jeg liker godt Norges Vels visjon om å medvirke til livskraftige lokalsamfunn gjennom bærekraftige prosjekter. Jeg får brukt min kompetanse sammen med gode kolleger i et godt miljø som arbeider med rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.