Brukervisning - Norgesvel

Ragnhild Bjelland-Hanley

Ragnhild har jobbet i Norges Vel som seniorrådgiver siden 2016. Hun jobber primært med solenergi. Ragnhild er også engasjert som generalsekretær i Norsk solenergiforening, hvor hun har en deltidsstilling.

Ragnhild tok en Bachelor-grad i kommunikasjon og psykologi ved Simon Fraser University i Canada, og jobbet etter dette blant annet som kommunikasjonsrådgiver ved Norsk landbrukssamvirke. Interessen for miljø og klima førte henne tilbake til skolebenken, og i 2014 fullførte hun en Master-grad i teknologi, innovasjon og kunnskap ved TIK-senteret på UiO.

Mitt Norges Vel

Det er spennende å jobbe i en organisasjon med røtter langt tilbake i tid, men med blikket rettet fremover. Solenergi, som er mitt hovedarbeidsområde, har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi over hele verden. Denne utviklingen ønsker vi å bidra til - både nasjonalt og internasjonalt!  

Norges Vel sitt mål om å fremme livskraftige lokalsamfunn er viktig for meg. Slik jeg ser det, handler dette blant annet om å se verdien i enkeltmenneskene og å hjelpe dem med å tilegne seg kompetanse som gir dem økt kontroll over egne liv. Dette overordnede målet, samt morsomme, kunnskapsrike og hyggelige kolleger, gjør Norges Vel til et godt sted å arbeide.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739