Brukervisning - Norgesvel

Tor Danielsen

Tor har jobbet i Norges Vel siden 2002 og hatt flere forskjellige roller. Først som fagsjef i næringsutvikling, deretter som teamleder, videre som administrasjonssjef og til slutt IKT-ansvarlig i en deltidsstilling.  Han jobber også med oppgaver innen etablerertjenesten og tar i tillegg noen årsoppgjør og regnskapsrådgivning.

Tor er Utdannet forstkandidat (cand. agric.) fra Universitet i Ås. Han har i tillegg til sammen to år på BI og er autorisert regnskapsfører.

Mitt Norges Vel

Norges vel er en viktig organisasjon med en viktig samfunnsoppgave og et stort potensiale. Med et bredt virkefelt gir jobben varierte utfordringer. 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739