Brukervisning - Norgesvel

Henriette Vivestad

Henriette har siden september 2016 jobbet som rådgiver i Norges Vel, og arbeider hovedsakelig med næringsutvikling innen landbruk og klima.  
Hun har vokst opp på en gård i Re kommune og har en mastergrad i fornybar energi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Tidligere har hun jobbet med både sol- og bioenergi gjennom blant annet ASV Solar, NIBIO og Innovasjon Norge. 

Mitt Norges Vel

Det er givende å jobbe i en ideell organisasjon med så lang og innholdsrik historie som Norges Vel, og ikke minst med så mange spennende kolleger med forskjellig faglig bakgrunn og kvaliteter. Med fokus på samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling jobber vi sammen for å få opp nye prosjekter som gagner små- og mellomstore bedrifter. I Norges Vel får jeg jobbe med det jeg brenner for: Bærekraftig forvaltning av ressursene vi har og et levende landbruk i hele landet.  

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739