Brukervisning - Norgesvel

Trond Rafoss

Trond Rafoss er forsker, gründer og daglig leder i bedrifter innenfor havbruk, fiske og akvakultur. Han ble valgt inn som direksjonsmedlem i 2019.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739