Leif-Arne Kristiansen leder kommunikasjonsavdelingen i Norges Vel. Avdelingen har fagansvar for organisasjonens interne og eksterne kommunikasjon. Kommunikasjonsavdelingen har også ansvar for organisasjonens medlemsarbeid, Medaljen for lang og tro tjeneste og Norges Vels gründerpris. 

Leif-Arne har over 20 års erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. Han har vært rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrå, generalsekretær i bistandsorganisasjon, kommunikasjonssjef i bank og hatt lederstillinger innen kommunikasjon i Oslo kommune. Leif-Arne har utdanning innen kommunikasjon og statsvitenskap.

Mitt Norges Vel

For meg handler Norges Vel om å hjelpe enkeltmennesker, gründere, bedrifter og organisasjoner med å skape muligheter og utvikling i lokalsamfunn både i Norge og de andre landene vi arbeider i. Spesielt liker jeg at utgangspunktet alltid er bærekraftig næringsutvikling og hvordan man lokalt kan skape varige verdier som bidrar til å utvikle stedet der man bor. Det er dette visjonen om livskraftige lokalsamfunn handler om.