Marius har jobbet i Norges Vel siden 2013. Han jobber hovedsakelig med entreprenørskap og er prosjektleder for Etablerertjenesten i Follo og østfold. Siden 2006 har Marius jobbet med en rekke ulike prosjekter innen innovasjon og entreprenørskap på Østlandet, han har blant annet sittet i styringsgruppen til Oslo Innovation Week og er en ettertraktet foreleser omkring entreprenørskapsfaglige tema. Han har bistått utallige oppstartsbedrifter med alt fra finansiering til å finne det riktige kommersielle utgangspunktet. 

Han har en cand.mag. grad fra universitetet i Oslo og Bi, samt en master i informasjon og samfunnskontakt fra University of Western Sidney.  

Mitt Norges vel

Det beste med å jobbe for Norges Vel er det store mangfoldet av oppgaver og utfordringer man møter i arbeidsdagen. Som prosjektleder innen entreprenørskap møter jeg mange spennende og interessante oppstartsbedrifter og nettverkspartnere. Spesielt givende har det vært å initiere og delta i arbeidet med å bringe Etablerertjenesten inn i akademia og innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet til NMBU på Ås.
Som en engasjert forkjemper for innovasjon og nyskaping har jeg satt stor pris på å få være med på å utvikle Norges Vels Senter for Grønt Entreprenørskap og ser frem til å fortsette arbeidet med å bruke Norges Vels ressurser til det beste for alle.