Besøksadresse

Bråteveien 200
2013 SKJETTEN

Postadresse

Norges Vel Eiendom AS
Bråteveien 200
N-2013 SKJETTEN

Generelle spørsmål om eiendommene, leiemuligheter med mer

Eiendomssjef Aud Borhghild Brænd
Telefon: +47 416 00 325
E-post: aud.borghild.braend@norgesvel.no

Spørsmål om våre skog- og jordbruksområder

Landbruksforvalter Erik A. Berger
Telefon: +47 922 00 932
E-post: erik.andre.berger@norgesvel.no

Spørsmål fra våre leietakere om lokalene

Byggforvalter Geir Atle Bakken
Telefon: +47 907 23 121
E-post: geir.atle.bakken@norgesvel.no