Eiendommen inneholder også ett regulert hyttefelt med 260 tomter og ett steinbrudd.

Norges Vel ønsker å utøve et aktivt og bærekraftig eiendoms- og næringsutviklingsarbeid i samarbeid med lokale aktører i landsdelen. Vi skal utvikle, forvalte og drifte skogen på en skogfaglig og bærekraftig måte i samarbeid med lokale skogaktører, samt videreutvikle flerbruksområder i skogen så de blir attraktive for jakt, fiske og villmarksturisme.