Eiendommen inneholder også to regulerte hyttefelt med 260 tomter i Bjugn og 25 tomter i Rissa, det store hyttetunet Pettersvika og et steinbrudd.

Norges Vel ønsker å utøve et aktivt og bærekraftig eiendoms- og næringsutviklingsarbeid i samarbeid med lokale aktører i landsdelen. Vi skal utvikle, forvalte og drifte skogen på en skogfaglig og bærekraftig måte i samarbeid med lokale skogaktører, samt videreutvikle flerbruksområder i skogen så de blir attraktive for jakt, fiske og villmarksturisme.

Historiske Vorphaugen gård og idylliske Pettersvika skal istandsettes og videreutvikles til interessante eiendommer som kan bidra til verdiskaping og aktivitet i nærmiljøet.