Norges Vel har vært engasjert i fornybar energi og miljøvennlige løsninger lenge før klimaspørsmålet for alvor kom på dagsorden. Landbruket er en viktig bidragsyter til det norske klimaavtrykket. Norges Vel bidrar til å gjøre landbruket mer klimavennlig med klimavennlige løsninger for energiproduksjon og bedre utnyttelse av restråstoffer.

Også internasjonalt arbeider Norges Vel med solenergi, bioenergi og utnyttelse av avfall fra landbruket for å skape miljøvennlig energi.

Følg lenkene for å lese mer om hvordan Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor fornybar energi og klima:

Fornybar energi og klima - Norge  

Fornybar energi og klima - Internasjonalt