Bærekraftig matproduksjon og utnyttelse av lokale ressurser blir viktigere enn noen gang etter at olja vi lever godt av i dag en dag vil ta slutt. Norges Vel hjelper gründere med å utvikle de gode ideene, og bidrar dermed til å skape flere heltidarbeidsplasser i landbruket. Vi jobber med grønt entreprenørskap og baserer vårt arbeid på bærekraftige prinsipper.

Norges Vels internasjonale arbeid med næringsutvikling handler om entreprenørskap, samarbeid og styrking av produsentorganisasjoner innenfor landbruket. Vi bidrar til å identifisere og tilrettelegge for nye bærekraftige virksomheter og etablerer samarbeidsorganisasjoner for lokale småbønder. 

Følg lenkene for å lese mer om hvordan Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor Entreprenørskap og samarbeid:

Entreprenørskap og samarbeid - Norge   

Entreprenørskap og samarbeid - Internasjonalt