Norsk sjømatnæring er en av de viktigste næringene i Norge med stor betydning for bosetting og arbeidsplasser langs kysten vår. Norges Vels arbeid med naturbasert næringsutvikling og lokal verdiskaping innenfor havbruk og fiske er med å støtte opp under dette.

Internasjonalt bidrar Norges Vel til å utvikle fiskeoppdrett til bærekraftig næring på Madagaskar og i Mosambik. Dette er med på å bekjempe fattigdom, arbeidsledighet og underernæring.

Følg lenkene for å lese mer om hvordan Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor havbruk og fiske / akvakultur:

Havbruk og fiske - Norge   

Akvakultur - Internasjonalt