Gården består av 900 dekar jordbruksareal og 1 700 dekar skog. Gården har også 11 000 kvadratmeter bygningsmasse til utleieformål.

Eiendommen ligger strategisk til mellom Oslo, Lillestrøm og Gardermoen, nær sterke kompetansemiljøer og ressurssentre med muligheter for samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer.

Vi ønsker å åpne opp gården som et ressurssenter for både lokalsamfunnet, entreprenører og andre samarbeidspartnere, gjerne innenfor grønne næringer. På Hellerud kan vi tilby gode møte- og kurslokaler og et sterkt fagmiljø til våre samarbeidspartnere og leietakere.