Gården består av 900 dekar jordbruksareal og 1 700 dekar skog. Gården har også 8 500 kvadratmeter bygningsmasse til utleieformål.

Eiendommen ligger strategisk til mellom Oslo, Lillestrøm og Gardermoen, nær sterke kompetansemiljøer og ressurssentre med muligheter for samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer.

Vi ønsker å åpne opp gården som et ressurssenter for både lokalsamfunnet, entreprenører og andre samarbeidspartnere innenfor grønne næringer. På Hellerud kan vi tilby gode møte- og kurslokaler og et sterkt fagmiljø til våre samarbeidspartnere og leietakere.