Norges Vel har vært en pioner i arbeidet med å utvikle det moderne landbruket i Norge. I dag hjelper vi norske bønder med kunnskap og ny teknologi som solenergi og bioenergi for å oppnå klimatilpasning og å utvikle nye, grønne forretningsmuligheter.

Internasjonalt jobber vi med prosjekter som bidrar til å modernisere landbruket i afrikanske land og land i Øst- og Sentral-Europa. De fleste bøndene i utviklingsland er fattige småbønder. Norges Vel bidrar til at småbønder i lokalsamfunn kan samarbeide om å skape produktive, lønnsomme og miljøvennlige næringer.

Følg lenkene for å lese mer om hvordan Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor landbruk og miljø:

Landbruk og miljø - Norge   

Landbruk og miljø - Internasjonalt