Norges Vel arbeider med lokale verdikjedeprosjekter og løfter frem nye, norske mat- og opplevelseskonsepter. Slik bidrar vi til at bønder, fiskere og andre kan etablere ny, lokal virksomhet gjennom næringer som reiseliv, opplevelser og produksjon av lokale matspesialiteter.

Følg lenken for å lese mer om hvordan Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor mat, kultur og opplevelser:

Mat, kultur og opplevelser