Aksjon for økt næringsaktivitet i bygdene - Norgesvel

Aksjon for økt næringsaktivitet i bygdene

Opplysningsaksjon «Ungdom og industritiltak i bygda», fra 1970 «Økt næringsaktivitet i bygdene».

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739