I begynnelsen av 1850-årene startet et arbeid der husdyrholdet sto sentralt. Norges Vel hentet dyktige sveitsere til Norge for å lære bøndene bedre dyrestell og melkebehandling.

1856 Dyrskuer ble arrangert for å stimulere til bedre husdyrhold.

1857 Et stambuskap av telemarksfe ble bygd opp på Mæla landbruksskole i Skien.

1858 Opprettet to nye samvirkemeierier i Nord-Østerdal og et i Nittedal.

1860 Fra 1860 ble flere meierier og ysterier startet, mange av disse fikk lån fra Norges Vel.

1865 Den første meierimester blir ansatt for å reise rundt å gi veiledning i melkestell 

1866-1888 Norges Vel deltar aktivt i etablering og drift av meieriskoler.