Flytter hovedkontoret til Hellerud - Norgesvel

Flytter hovedkontoret til Hellerud

Flytter hovedadministrasjonen fra Oslo til nytt administrasjonsbygg på Hellerud gård i Skedsmo.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739