Merkeordning for rettferdig handel - Norgesvel

Merkeordning for rettferdig handel

Etablerer Max Haavelar som merkeordning for rettferdig handel, nå Fairtrade Norge, sammen med flere organisasjoner.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739