Næringsutvikling for håndverksbedrifter - Norgesvel

Næringsutvikling for håndverksbedrifter

Norges Vel blir ledende partner i Craft Reach, et næringsutviklingsprosjekt der håndverksbedrifter i Nord-Atlanterregionen omdannes til économuséer, levende visningssentre.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739