• Den Norske Dyrlegeforening (fra 1926 Den Norske Veterinærforening).
  • Den Norske Meieriforening (nå Norske Melkeprodusenters Landsforbund)
  • Den Norske Husflidsforening.
  • Den Norske Forstforening