Norges Vel bidrar til stiftelsen av foreninger for norsk matproduksjon. Foreningene blir innmeldt som underavdelinger i Norges Vel.

  • Den norske biavlsforening, nå Norges Birøkterlag.
  • Foreningen for Fjærkreavlens Fremme i Norge, nå Norsk Fjørfelag.
  • Havedyrkingens venner, fra 1939 Det norske hageselskap.