Norges Vel satte i gang offentlig prøving av landbruksmaskiner i 1897 og holdt på med dette i fire år. Da ble den midlertidig innstilt fordi interessen var laber, og den kom ikke i gang igjen.

Staten tok imidlertid opp saken i 1911 ved opprettelsen av maskinprøveanstalten ved Norges landbrukshøgskole (NLH).