Agronom C. T. Christensen fra Vollebekk i Ås ble ansatt av Norges Vels direksjon i 1852 med oppgave "at veilede Landmænd og stifte landoekonmiske Foreninger samt samle Materiale til Beskrivelser".

I 1854 engasjerte Norges Vel en svensk dame, mamsel Svenson, som vandrelærer i dobbelspinning. Husflidsopplæring ble et viktig område og i 1887 ble Den norske Husflidsforening opprettet.

I perioden 1857 til 1875 drensmestre for å bistå planlegging og gjennomføring av grøftearbeid.