Støtter og driver frøkontroll - Norgesvel

Støtter og driver frøkontroll

Norges Vel støtter frøkontroll på Haug i Biri, kontrollen blir senere flyttet til Oslo og underlagt Norges Vel.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739