H.M. Dronning Sonja er Norges Vels høye beskytterNorges Vel har hatt kongelig beskytterskap siden april 1810. Kort tid etter stiftelsen av "Selskabet for Norges Vel" den 29. desember 1809, fikk selskapet tillatelse til å kalle seg «Det Kongelige Selskab for Norges Vel» av Kong Frederik VI.  Samtidig tok han selskapet under sin «…allerhøyeste beskyttelse». Dette beskytterskapet har kongehuset holdt på helt frem til i dag.

Kongelige beskytterskap har en lang historisk tradisjon i det norske kongehuset. I tidligere, mer urolige tider kunne det ofte dreie seg om faktisk, fysisk vern i form av livvakter eller et vernebrev fra en konge eller en fyrste. I dag fungerer ordningen som en anerkjenning av organisasjoner og arrangement innenfor viktige områder av samfunnslivet.

FOTO: Jørgen Gomnæs, Det Kongelige Hoff.