Organisasjonskart

Organisajonskart Norges Vel

Styre og ledelse

Norges Vel er organisert som en forening, og er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte.

Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør.

Økonomi

Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom.

Medlemsorganisasjon

Norges Vel har 28 organisasjonsmedlemmer og 325 personlige medlemmer.

Norges Vel har fire æresmedlemmer:

  • Tor Breen
  • Johan Buttedahl
  • Thorvald Hillestad
  • Kristian Kaus