Direksjon / styre

Direksjonen er styret i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Etter representantskapsmøtet 8. juni 2017 består direksjonen av fem medlemmer. I tillegg møter direksjonens 1. vara og ordføreren for Representantskapet.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Kontaktinformasjon

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739