Direksjon / Styre - Norgesvel

Direksjon / styre

Direksjonen er styret i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Direksjonen består av fem medlemmer. I tillegg møter direksjonens 1. vara og ordføreren for representantskapet.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Kontaktinformasjon

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739