Representantskapet består av en representant for hver av medlemsorganisasjonene, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer og fire representanter valgt av og blant de ansatte i Norges Vel.

Det er representantskapets ordfører som  innkaller representantskapet og som leder representantskapets møter.

Protokoller fra representantskapsmøtene finner du under Dokumenter til høyre på denne siden.