Visjon og verdier - Norgesvel

Visjon og verdier

Norges Vels visjon er å bidra til livskraftige lokalsamfunn i Norge og internasjonalt. Våre verdier er å fremme bærekraftig utvikling basert på et sosialt, miljøeffektivt og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739