Controller håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norges Vels prosjektmidler og varsler om trakassering hos Norges Vels partnere og ansatte.

Norges Vel har nulltoleranse mot korrupsjon og trakassering, vi jobber derfor bevisst for å bekjempe det, både i egen organisasjon og i prosjektene våre.

Du kan velge å varsle anonymt

Du trenger heller ikke å ha noe “bevis” knyttet til hendelsene du rapporterer, men det er viktig at du skiller mellom det du vet er fakta og det du tror. Du bør gi informasjon om hvordan du ble oppmerksom på hendelsen.

Et varsel bør inneholde følgende momenter

  • Angi hvilken organisasjon varslingen gjelder.
  • Angi hvilket prosjekt rapporten gjelder, hvis mulig, henvis til avtalenummeret
  • Når og hvor skjedde hendelsen(e) som det varsles om
  • Kort beskrivelse av saken
  • Eventuelle vedlegg
  • Sted, dato og signatur

Varselet sendes til varsling@norgesvel.no.
Hvis du velger å varsle anonymt, skal e-posten merkes ”Konfidensielt varsel”.

Norges Vel tar alle varsler på alvor og det er trygt å varsle til oss.