Last ned biogasshåndboka her (PDF, 1MB)

Sikker resirkulering av organisk avfall og husdyrgjødsel gir fordeler for deg og miljøet:

  • Miljøvennlig energi
  • Flytende organisk gjødsel
  • Mindre utslipp av klimagasser

Husdyrgjødsel til biogass - et politisk mål

Stortinget vedtok i 2009 at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal gå til biogass innen 2020. Til tross for dette er det i dag ingen aktivitet på feltet i Norge, hovedsakelig på grunn av for høye investeringskostnader og for lave energipriser.

Bra for miljøet - ikke økonomien (enda)

Norges Vel gjorde i 2013 en gjennomgang av lønnsomheten ved å bygge et gårdsbasert biogassanlegg på tre store norske samdrifter. Konklusjonen var at det under de rådende energipolitiske forhold ikke var lønnsomhet, selv i store norske gårdsbaserte biogassanlegg.

Stor utbredelse i Europa

I våre naboland og i Europa for øvrig bygges mange flere biogassanlegg fordi gårdsbrukene er større og energiprisene høyere.

Kan bli mer aktuelt i Norge

Nye krav til spredearealer og lagring/spredning av husdyr-gjødsel kan raskt gjøre biogassbehandling mer aktuelt også i Norge. I den nye biogasshåndboka viser vi deg veien til den kunnskapen du trenger.

Utviklet av Norges Vel med midler fra Jordbrukets klima- og miljøprogram

Biogasshåndboka er utviklet av Johan G. Ellingsen og Tore Filbakk i Norges Vel med midler fra Jordbrukets klima- og miljøprogram som forvaltes av Landbruksdirektoratet.