- Landene i Nord-Atlanteren har få tradisjoner for å bruke tang og tare til konsum, mens i andre deler av verden som Asia, er makroalger en del av folks daglige kosthold. Vi tror det er mulig å utvikle flere verdikjeder i Nord-Atlanterhavsområdet både for å bringe makroalger til det nasjonale markedet og for eksport. Med dette i bakhodet initierte vi nettverks- og kvalitetssikringsprosjektene ALGET og ALGET 2, sier Turi-Britt Heie Kuepers, prosjektleder i Norges Vel.

Prosjektmål for forbedret produktkvalitet

Prosjektets mål er å oppnå et styrket nettverk for små og mellomstore bedrifter med fokus på forbedret kvalitetssikring fra sjø til forbruker - for villhøstede og dyrkede makroalger til mat, matingredienser og kosmetikk.

Nettverket skal etablere felles retningslinjer for kvalitet, dokumentert beste praksis og erfaringsutveksling. Det skal også bidra til ytterligere konkurranseevne for små og mellomstore bedrifter og produkter basert på villhøstede og dyrkede makroalger i Nord-Atlanteren. Slik ønsker vi å unngå faren for at noen få produsenter med produkter av lav kvalitet ødelegger industrien som nylig er blitt etablert og utviklet.

På denne måten bidrar lokal næringsutvikling basert på høykvalitets makroalger til flere arbeidsplasser og stabile jobber, og en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling i den blå økonomien. Dette er helt i tråd med politikk og strategier for den blå sektoren, både hos Norges Vel og alle de små og mellomstore deltakerbedriftene, og land i Nord-Atlanterhavsregionen.

Viderefører verdifullt arbeid fra tidligere prosjekt

Norges Vel har til hensikt å fortsette det verdifulle arbeidet fra både ALGET - Algae Entrepreneurs (2015-2018) og det første året av ALGET 2 (2019). Vi vil fortsette å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter gjennom å bringe vitenskap, statlige organer og myndigheter, markedsaktører og konkurrenter over landegrensene til samme "bord".

Vårt prosjekt ALGET - Algae Entrepreneurs ble støttet av Nordisk Atlantsamarbeide (NORA) med nasjonale bidrag på forskjellige måter, noe som gjorde nettverket svært vellykket. Basert på de gode resultatene etablerte vi ALGET 2 i 2019 med ytterligere støtte fra NORA.

Deltakere i nettverket

Tre NORA-land er partnere i prosjektet (Island, Færøyene og kyst-Norge), mens SMB-er og ressurspersoner fra Grønland og andre land vil bli invitert til workshopene for å fremme videre aktivitet i utviklingen av felles retningslinjer for kvalitet. Norges Vel er prosjektleder for nettverket som består av følgende aktører:

Færøyene: Tari-Faroe Seaweed (Nasjonal koordinator og SMB med nyutvikling innen oppdrett / høsting og noe produktutvikling av tare), Fiskaaling (FoU-institusjon), Faroe Marine Products (SME innen produktutvikling / testing) og Ocean Rainforest i relevante områder (SME, makroalgeoppdrett / høsting og foredling / eksport).

Island: Matis (Nasjonal koordinator, FoU og produktutvikling), TARAMAR (SME, vitenskapelig ekspertise innen hudpleieprodukter), UNA Hudpleie (SME, produktutvikler), Islensk Blaskel (SME, blåskjelloppdrett og makroalgehøsting) og Hyndla (FoU og SMB i dyrking av alger).

Norge: Alginor (SME, teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med bioraffinering ved å bruke alle typer makroalger), Naustet Umare (SME med lokal utdyping av makroalgeprodukter), Tekslo Seafood AS (SME som kombinerer gamle tradisjoner med ny kunnskap og teknologi), Lofoten Seaweed Company (SME som villhøster makroalger for mat og hudpleieprodukter) og Norges Vel (initiativtaker, SME-utvikler og prosjektleder).