Prosjektets første fase handler om en vesentlig del av verdikjeden for å sikre bøndene en «fair» del av verdiene som de skaper: kjøp og salg av storfe. Prosjektet vil utvikle prosedyrer og mekanismer for å formidle levende dyr til markedet. Prosjektet har en årlig ramme på kr. 2.4 mill. fra 2014 til 2016.

Storfe som det satses på prosjektetRedusere fattigdommen og øke tilgang til mat

Målet med prosjektet er å redusere fattigdommen og øke tilgang til mat blant bøndene i Uganda. Dette skal kunne oppnås ved a) å utvikle en bærekraftig forsyning av levende dyr, - i hovedsak storfe-, til slakterier og markedet, b) at bøndene skaffer seg best mulig økonomisk resultat av deres bærekraftige storfeproduksjon; c) at bøndenes egen organisasjon for kjøp og salg av storfe blir representativ og bidrar til økt velferd blant medlemmene og lokalt samfunnet for øvrig.

For å nå målene i prosjektet, er det planlagt fire hovedresultater; a) etablering av et system for leveranse av storfe fra bøndene til markedet; b) økning av produktiviteten og diversifisere produksjonen; c) økning av bøndenes tilgang til finansielle tjenester, gjennom spesialiserte finansinstitusjoner- og d) UMPCU blir i stand skaffe seg egne inntekter og bli gradvis uavhengig av ekstern støtte.

Prosjektets første fase vil implementeres frem til desember 2016 og er allerede i gang med kjøp og salg av storfe. De to siste måneder har blitt levert 60 levende dyr til markedet og prosedyrene er under utvikling. Dette gir UMPCU verdifull erfaring, særlig for å møte kravene fra markedsøkonomiske krefter som styrer denne bransjen i Uganda. Potensialet for å øke salget er stort, UMPCU har 33 medlemskooperativer som til sammen har 2617 medlemmer.

Våre roller

UMPCU er eieren av prosjektet, mens Norges Vel og Nortura er partnere innen sine områder. Nortura spiller en viktig rolle i prosjektet ved å bistå innenfor fagtekniske forhold innen kjøttbransjen og økonomisk støtte til dette prosjektet.

Samfunnsansvar

Gjennom dette prosjektet viser Nortura eget samfunnsansvar og skal sammen UMPCU og Norges Vels ekspertise innen samfunnsansvar begynne å bygge en sterk forretningsorganisasjon i Uganda som tar hensyn til ISO 26000 Retningslinjer for samfunnsansvar (ISO 26000). Det betyr at alle syv ISO 26000 samfunnsansvars prinsipper vil integreres i virksomheten.

Dette er utfordrende fordi ISO 26000 er relativ nytt og vil kreve at UMPCU tar hensyn til f. eks., dyrevelferd, miljøet, ansattes rettigheter, kundene og antikorrupsjon. Norges Vel på sin side ønsker å sette et sterkt samfunnsansvarspreg på utviklingsarbeid i U-land for å fremme bærekraftige forretninger og de økende kravene til samfunnsansvar fra myndighetene og forbrukere i mange land.