Se for deg det høytidelige øyeblikket i 1888, da Anne Kristine Knudsdatter mottar historiens aller første Medalje for lang og tro tjeneste som tjenestepike i 46 år på Nedre Klækken gård. En heder hun ganske sikkert var ufattelig stolt av.

I dag er det fremdeles gjevt å få Medaljen som påskjønnelse fra sin arbeidsgiver. Medaljen er et håndfast bevis på god arbeidsinnsats i minst 30 år. Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

Medaljen for lang og tro tjeneste er et varig bevis på mottakers innsats og betydning

Medaljen for lang og tro tjeneste er et varig bevis på mottakers innsats og betydning
I starten var det ansatte innen landbruk og private husholdninger som ble hedret med Medaljen. Etter hvert kom også industrien med, og i dag kan ansatte i alle bransjer tildeles Medaljen. Siden den første Medaljen ble overrakt i 1888 har mer enn 220 000 personer blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste.