Hvilke legater kan du søke fra?

Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket

Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer

Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur- og miljø i naturbaserte næringer

Hvilke søknader blir prioritert?

Søknader som prioriteres

  • Må være relatert til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer og bidra til læringseffekt og kunnskapsdeling 

  • Må ligge innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

- Landbruk og miljø
- Mat, kultur og opplevelser
- Fornybar energi og klima
- Marine næringer
- Entreprenørskap og samarbeid

Søknader som ikke prioriteres

  • Støtte som inngår i et vanlig studieløp som klasseturer, prosjektoppgaver, masteroppgaver og lignende
  • Generell studiestøtte for å slippe å ta opp lån
  • Støtte til å bevare gamle hus eller gjenstander (dersom det ikke er del av en næringsvirksomhet, for eksempel turisme og reiseliv)
  • Støtte til prosjekter og arrangementer ved offentlige eller private kulturinstitusjoner

Hvordan søker du?

Når legatene blir utlyst finner du søknadsskjemaet i menyen til høyre.

Det er utviklet et felles søknadsskjema for alle tre legater.
Husk å krysse av for legatet/legatene du søker.

Eventuelle spørsmål sendes via e-post til:

Utviklingssjef Kari Clausen
kari.clausen@norgesvel.no

Hvem tildeler midlene og når?

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.