Søker

Medlem av Norges Vel?  

Legat

   

Planlagt start - slutt

Start

Slutt

Søkers bakgrunn

Beskrivelse av prosjektet

Gjennomføringsplan

Forventet resultat

Budsjett

Kostnader Beløp
Total
 
 
Finansiering Beløp
Egne midler
 
Eksterne midler
 
Det søkes om legatstøtte på kr.:
 

Annen informasjon

Vedlegg