Legatstyret har gitt felles retningslinjer for hva som vektlegges i forbindelse med behandling av søknader om legatmidler fra Norges Vels næringsutviklingslegater: Landbrukslegatet, Utdanningslegatet og Kultur- og miljølegatet.

Søknader som prioriteres 

 • Må være relatert til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer og bidra til læringseffekt og kunnskapsdeling 
 • Må ligge innenfor ett eller flere av følgende fagområder
      - Landbruk og miljø
      - Mat, kultur og opplevelser
      - Fornybar energi og klima
      - Marine næringer
      - Entreprenørskap og samarbeid

Søknader som ikke prioriteres 

 • Støtte som inngår i et vanlig studieløp som klasseturer, prosjektoppgaver, masteroppgaver og lignende
 • Generell studiestøtte for å slippe å ta opp lån
 • Støtte til å bevare gamle hus eller gjenstander (dersom det ikke er del av en næringsvirksomhet, for eksempel turisme og reiseliv)
 • Støtte til prosjekter og arrangementer ved offentlige eller private kulturinstitusjoner