Norges Vel forvalter Landbrukslegatet, Utdanningslegatet og Kultur- og miljølegatet. Det kom inn 97 søknader om midler til spennende prosjekter og nedenfor kan du lese om noen av de som fikk støtte.

 

Landbrukslegatet

Stiftelsen Norsk Folkemuseum v/Bygdø Kongsgård skal i samarbeid med Statsbygg bygge opp Gartneriet på Bygdøy til et senter for formidling av kunnskap om økologisk landbruk og dyrking av mat i by og i bynære strøk. Søker ble tildelt midler til kompetanseheving og utvikling av kursmateriell.

Heltidsbonde Svenn Husebråten ønsker å prøve ut mikroalger i kyllingfør. Gjennom pilotopplegget vil det gjøres viktige avklaringer i samarbeid med veterinærinstituttet om hvordan et slikt nytt produkt kan påvirke tarmhelsen på kyllinger under konvensjonelle forhold. Søker er tildelt midler til interessant utprøving av nye, alternative proteinkilder til kyllingfør.

 

Kultur- og miljølegatet

Val FoU er blant annet engasjert i etablering av undervisningstilbud innen algedyrking for Val videregående skole. I samarbeid med flere aktører ønsker de å utvikle en kursmodell for opplæring av bønder og andre potensielle algedyrkere. Søker har fått tildelt støtte til utvikling av materiell og e- læringsplattform for opplæring i dyrking av makroalger. 

Spindelfisk, Nofima og Lyngsskjellan har inngått et samarbeid for å arbeide fram et videreforedlet produkt av tare som vokser ved blåskjellanlegg i Lyngenfjorden. Spindelfisk er legatsøker, og har fått støtte til å lage minst ett konkret tangprodukt som skal i kommersielt salg.

 

Utdanningslegatet

Frøya Tare A/S håndhøster og foredler tang og tare med mål om å få den norske befolkning til å få øynene opp for tang og tare som mat. Samarbeider med SINTEF for å lære å dyrke tare. Taredyrking er nytt i Norge og søker får støtte til å utvikle kompetanse for å bidra til å utvikle en ny næring.

Aagot Dahlen ønsker å etablere kurs for å bidra til jobbskaping for innvandrerkvinner innen mat. Målgruppen er flyktningedamer som går på kafeen, eller som flyktningkontoret eller Nav rekrutterer. Det gis midler til et kompetansehevingsprosjekt innen temaene mat og kultur, helse og ernæring.