Næringsutvikling handler om å realisere kommersielle muligheter i nye eller eksisterende markeder, det være seg i Bergen eller i Dar es Salaam i Tanzania. Å utvikle et prosjekt fra idé til lansering og gjennomføring er ofte en krevende prosess.

Prosjekt- og prosessledelse for næringsutvikling

Prosjekt- og prosessledelse er en del av Norges Vels kjernekompetanse, og en viktig nøkkel for å oppnå suksess med næringsutvikling. 

Når vi jobber med prosjekter er vi opptatt av å få det beste ut av den enkelte og av helheten, og å styre samhandlingen mellom prosjektdeltakerne på en måte som sikrer de gode resultatene.

Kunnskapsdeling gjennom rådgivning, kurs og seminarer

Opplysning og kunnskapsdeling har alltid vært en viktig del av Norges Vels arbeid. Næringsutvikling handler om prosesser over tid. Fra den første uferdige ideen dukker opp til den blir virkelig må den gjennom flere faser. Slike prosesser er krevende, og gjennom rådgivning, kurs og seminarer hjelper vi oppdragsgiverne med å finne svarene, enten de trenger hjelp til idéutvikling, utarbeidelse av forretningsplan, tilgang til markedet, nye nettverk, eller hele prosjektet fra a til å.

Våre metoder er kjernen i vårt arbeid

I alt Norges Vel gjør, enten det er i Norge eller på landsbygda i Afrika, står gründerne og igangsetterne i sentrum av vårt engasjement. Vi jobber med effektiv organisering og samarbeidsløsninger. Vi har lang erfaring i å utvikle lokale verdikjeder og skaper innovasjon og ny næring med hjelp av forskningsresultater. 

Helt siden starten har disse metodene vært kjernen i vårt arbeid:

Entreprenørskap – Norges Vel hjelper gründere å ta i bruk lokale ressurser for å skape ny næring og arbeidsplasser.
Organisering og samarbeidsløsninger -  Norges Vel bidrar til riktig organisering og gode avtaler som styrker lokale aktørers markedsposisjon og resultater.
Fra FoU til forretning - Norges Vel øker verdiskapingen gjennom å koble forskning og næring på næringens premisser.
Verdikjedeutvikling - Norges Vel utvikler lokale verdikjeder som bidrar til at verdiene som skapes forblir i lokalsamfunnet.