Det kan være utfordrende å starte egen virksomhet. En gründer er ansvarlig for alle valg underveis, valg som avgjør om han eller hun lykkes. Norges Vel bistår etablerere i alle steg på veien, fra å kvalitetssikre forretningsideen til å finne riktig organisasjonsform når et nytt foretak skal etableres.

Miljøvennlige forretningsmuligheter 

Grønt entreprenørskap er et viktig satsingsområde. Norges Vel ønsker mer miljø- og klimavennlig næringsutvikling. Dette er spesielt aktuelt innenfor landbruket relatert til drift av matproduksjon og miljøvennlig energi basert på utnyttelse av restressurser. 

Sammen med Norsk Landbruksrådgiving har vi utviklet kurset «Næringsutvikling på gården». Kurset er for gårdbrukere som ønsker å utvikle nye forretningsmuligheter på basis av gårdens ressurser.

Rådgivning og kurs for gründere

Vi driver etablererveiledning i flere regioner, og holder ulike gründerkurs, både i egen regi og på vegne av det offentlige. Vi utfører næringsfaglige vurderinger av forretningsplaner, markedsundersøkelser og analyser, holder foredrag eller gir generell rådgivning til gründere som er underveis i etableringen.

Næringsutvikling for økt velstand

I vårt internasjonale arbeid er entreprenørskap en viktig metode for å skape næringsutvikling økt velstand. I Uganda og Tanzania har Norges Vel etablert to inkubatorer for næringsutvikling basert på fornybar energi. Inkubatorene tar inn gründere med forretningsideer basert på fornybar energi. Her får de rådgivning innen alt fra konseptualisering til implementering og strategisk planlegging, samtidig som de bygger nettverk og kunnskap. Når bedriftene fungerer selvstendig, etter seks måneder til to år, etablerer de seg utenfor inkubatoren og gir plass for nye entreprenører.

Skaper bærekraftig drift

Både i Norge og internasjonalt handler entreprenørskap om å kvalitetssikre forretningsideer når nye foretak skal etableres. I alle våre prosjekter vurderes både økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige forhold for å sikre bærekraft. Vi ser på effektiv utnyttelse av ressurser, organisering og samarbeidsløsninger. Det er et viktig aspekt at vi skaper bærekraftig drift og har en plan for å trekke oss ut når foretaket kan stå på egne ben.